Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

www.minimata.net

Σκοπός του minimata.net είναι η μαζική αποστολή ενημερωτικών - διαφημιστικών μηνυμάτων με στόχο την άμεση πληροφόρηση.

Το minimata.net αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές λύσεις ενημέρωσης, προβολής και διαφήμισης με άμεσα αποτελέσματα.